Helfa Gelf

Croeso i wefan Helfa Gelf, yn ei 12fed blwyddyn.

Mae Stiwdios Agored Helfa Gelf 2017 wedi gorffen erbyn hyn.

Diolch i bawb ohonoch a gymerodd ran ac yn arbennig i bawb ohonoch a ymwelodd â'n stiwdios.

Diolch i bawb ohonoch a gymerodd ran ac yn arbennig i bawb ohonoch a ymwelodd â'n stiwdios.

Rydym bellach wedi ceisio am arian ar gyfer ein rhaglen yn 2018 - a dylwn ni gael y canlyniadau erbyn ms Ionawr. 

Weler ffilm bach hyfryd gan TV Conwy yn cyfweld a rhai o artistiaid Conwy Helfa Gelf - https://vimeo.com/242484440

Os oeddech yn artist sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad eleni, a allwch chi gymryd ychydig funudau i gwblhau'r holiadur Adborth Artist hwn.

Mi fydd ddigwyddiadau Helfa Gelf yn parhau i ddgwydd hyd ddiwedd Rhagfyr 2017, arddangosfeydd a digwyddiadau hyfforddiant felly cadwch lygad allan.

Mae erthygl bach da ar wefan y BBC am Helfa Gelf 2017:

Erthygl BBC Helfa Gelf 2017

Gall artistiaid dal ymaelodi â Helfa Gelf fel aelod Efydd - cliciwch ar  Cofrestru i ffeindio allan mwy, neu i ailadnewyddu eich alodaeth Efydd.

Social Media