Helfa Gelf

Croeso i wefan Helfa Gelf, yn ei 12fed blwyddyn.

Mae Helfa Gelf 2017 wedi cychwyn! Cadwch lygid allan am y fanner Helfa Gelf!

Gyda stiwdios Agored arbennig ar draws Gogledd Cymru, cadwch olwg allan am y llyfryn, neu mae fersiwn PDF ar gael yma: LLyfryn Helfa Gelf 2017


Mae Helfa Gelf yn digwydd dros Gogledd Cymru yn ystod mis Medi, ble mae artistiaid a gwneuthwyr yn agor eu drysau i'r cyhoedd.

Bydd y stiwdios agored ac arddangosfeydd yn cymryd lle yn ystod mis Medi: 1af - 3ydd, 8fed - 10fed, 15fed - 17fed, and 22ain - 24ain 2017

Dilynwch y ddolen i'r Yr Artistiaid i weld pwy, ble a phryd mae eu stiwdios ar agor. Dilynwch y ddolen i'r Yr Helfa Gelf i weld ble mae'r stiwdios ar y map.

Mae rhai o'r artistiaid ar agor drwy'r flwyddyn, weler eu tudalen gwefan am wybodaeth o sut i gysylltu â nhw'n uniongyrchol.  

Gall artistiaid dal ymaelodi â Helfa Gelf fel aelod Efydd - cliciwch ar  Cofrestru i ffeindio allan mwy, neu i ailadnewyddu eich alodaeth Efydd.

Social Media