Social Media

  Cymraeg

  DIGWYDDIAD STIWDIOS AGORED & AELODAETH ARTISTIAID GOGLEDD CYMRU

  Mae’r Helfa Gelf yn rwydwaith o artistiaid a gwneuthurwyr proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

  Pob blwyddyn rydym yn cynnal digwyddiad stiwdios agored ac mae’n holl aelodau yn gwahodd y cyhoedd i’w stiwdios neu gweithlefydd er mwyn arddangos eu gwaith a’u prosesau creadigol.

  Os ydych yn Artist neu Wneuthurwr o Ogledd Cymru neu aelod o’r cyhoedd gyda diddordeb mewn dilyn manylion ein stiwdios agored, mae’r holl wybodaeth i’w ganfod yma.

  Register »

  DYDDIADAU STIWDIOS AGORED 2019

  Gwynedd:

  11fed, 12fed, 17eg & 18fed o Awst

  Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint & Wrecsam:

  14eg, 15fed, 21ain & 22ain o Fedi

  Our Sponsors