Fake Richard Mille
Because the remaining portion of the variety, the brand new females watch features a bipartite switch. It's center will be pearling unit firm, along with fake richard mille the side is manufactured within silver material.
Helfa Gelf 2019 | Helfa Gelf is a network of professional Artists and Makers across North Wales.

Social Media

  Cymraeg

  luxy wigs

  NORTH WALES OPEN STUDIOS EVENT & ARTIST MEMBERSHIP

  Mae’r Helfa Gelf yn rwydwaith o artistiaid a gwneuthurwyr proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

  Pob blwyddyn rydym yn cynnal digwyddiad stiwdios agored ac mae’n holl aelodau yn gwahodd y cyhoedd i’w stiwdios neu gweithlefydd er mwyn arddangos eu gwaith a’u prosesau creadigol.

  Os ydych yn Artist neu Wneuthurwr o Ogledd Cymru neu aelod o’r cyhoedd gyda diddordeb mewn dilyn manylion ein stiwdios agored, mae’r holl wybodaeth i’w ganfod yma.

  Casglwch stampiau artistiaid o 6 stiwdio ar y llwybr, yna ychwanegwch eich eng a'ch manylion cyswllt er mwyn cymryd rhan yn y rafl. Gallwch ennill taleb gwerth £250 tung at ddarn o waith celf gan unrhyw artist Helfa Gelf.

  Register »

  DYDDIADAU STIWDIOS AGORED 2019

  Gwynedd:

  11fed, 12fed, 17eg & 18fed o Awst

  Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint & Wrecsam:

  14eg, 15fed, 21ain & 22ain o Fedi

  Upcoming Events

  Sorry there are no events right now.

  See all Events

  Our Sponsors