Social Media

  Cymraeg

  Amdanom ni

  Mae Helfa Gelf, y Digwyddiad Stiwdios Agored Mwyaf yng Ngogledd Cymru, yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios ym mis Medi

  Yn ein trydydd blwyddyn ar ddeg gyda edrychiad newydd a chyffrous, mae’r Helfa Gelf yn rhoi cyfleoedd i Artistiaid Gogledd Cymru arddangos eu gwaith drwy agor eu stiwdios a dangos eu prosesau artistig i’r cyhoedd.

  Yn 2019 mae digwyddiad stiwdios agored yn cymryd lle dros ddau benwythnos ym mis Awst ar gyfer Artistiaid yng Ngwynedd a dau benwythnos ym mis Medi ar gyfer Artistiaid Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam. Mae’n gyfle unigryw i ymwelwyr weld a phrofi’r hyn sy’n digwydd tu ôl i’r llenni a thrafod gyda’r artistiaid am eu crefftau a’u prosesau artistig.

  Dros benwythnosau stiwdios agored mae posib trefnu taith o gwmpas yr ardal gan alw ar arlunwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr gemwaith, crefftwyr, crochenwyr, gweithwyr tecstiliau neu wydr, plygwyr basgedi, argraffwyr a phob un gyda sgil unigol arbennig. Drwy edrych ar Artist wrth eu gwaith a sgwrsio dros baned ymysg y paent, clai a llwch lli, mae’n rhoi golwg unigryw gwerthfawr i mewn i’w prosesau artistig. A gyda mwy na 250 i ddewis, mae rhywbeth i bawb. Defnyddiwch y cyfle arbennig yma i ddysgu am y trysorau arbennig – p’run ai os ydych eisiau gwybod mwy am beth mae Artist neu gwneuthurwyr yn gwneud yn eu stiwdios neu os ydych eisiau dechrau casgliad o gelf a chrefft wedi eu prynu’n syth gan yr artistiaid.

  Mae Gogledd Cymru yn cuddio perlau anhygoel yn y maes celf a chrefft yng Nghymru gyda nifer o artistiaid a gwneuthurwyr yn creu yn y mynyddoedd ac ar y glannau.

  Mae galeriau gwych a phrosiectau celf arloesol yma hefyd. Mae Helfa Gelf yma i arddangos hyn i’r byd! Rydym yn gweithio’n agos gyda galeri Mostyn yn Llandudno, Storiel ym Mangor, Galeri yng Nghaernarfon, Canolfan Grefft Rhuthun a nifer o leoliadau eraill.

  Mae’r stiwdios hyn ym mhob math o leoliadau, o stiwdios pwrpasol a galeriau i siediau ac ystafelloedd cefn, yng nghefn gwlad a threfi prysur. Cewch groeso cynnes gan yr artistiaid i gyd a mi fyddwch yn ymuno â chymuned o bobl sy’n frwdfrydig am gelf – a chofiwch, mae am ddim i holl ymwelwyr.

  Our Sponsors