Helfa Gelf

Amdanom ni

Mae Helfa Gelf, y Digwyddiad Stiwdios Agored Mwyaf yng Ngogledd Cymru, yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios ym mis Medi.

Delwedd o tu allan stiwdio un o artistiaid Helfa Gelf

Tu allan stiwdio un o artistiaid Helfa Gelf

Yn cael ei gynnal am y 12fed tro eleni, mae’r digwyddiad blynyddol rhad-ac-am-ddim hwn yn estyn ar hyd a lled Gogledd Cymru ac yn cynnwys stiwdios yn siroedd Gwynedd, Conwy, y Fflint, Dinbych a Wrecsam. Mae’n gyfle unigryw i ymwelwyr gael cipolwg y tu ôl i’r llen ar fyd cyfrin, ac i sgwrsio â’r artistiaid a’r crefftwyr am eu prosesau creadigol.

Bob penwythnos ym mis Medi, cewch fynd ar trywydd eich hun o gwmpas y fro gan bicio i mewn i weld peintwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr gemwaith, gwneuthurwyr coed, crochenwyr, gwneuthurwyr tecstiliau, gwneuthurwyr gwydr, basgedwyr, argraffwyr – pob un yn arddangos ei doniau unigryw ei hunain. Mae gweld artist wrth ei gwaith a sgwrsio dros baned o de ymysg y paent, y clai a’r llwch lli yn gipolwg go iawn ar y broses artistig. Ac â thros 250 o artistiaid yn cymryd rhan, fe fydd yna rywbeth at ddant pawb, yn ddi-os. Manteisiwch ar y cyfle euraidd hwn i chwilota am drysorau celf ac i weld sut y cawn eu creu – unai os ydych yn chwilfrydig i weld sut mae artistiaid yn mynd ati neu’n awyddus i gychwyn eich casgliad celf eich hun a phrynu gweithiau gan y gwneuthurwyr yn uniongyrchol.

Yn ein barn ni, mae Gogledd Cymru yn aml yn cael ei hanwybyddu o safbwynt ei chyfraniad at y celfyddydau gweledol a chrefftau yng Nghymru. Mae yna lawer iawn o artistiaid a chrefftwyr yn gweithio’n ddiwyd, mewn mannau mynyddig diarffordd neu mewn culs-de-sac glan-môr.

Delwedd o tu fewn stiwdio un o artistiaid Helfa Gelf

Delwedd o tu fewn stiwdio un o artistiaid Helfa Gelf

Mae yma orielau hynod a phrosiectau celfyddydol arloesol. Crëwyd yr Helfa Gelf er mwyn cyflwyno’r cyfoeth hwn i’r byd! Rydym yn gweithio'n agos gyda sefydliadau a lleoliadau adnabyddus fel oriel MOSTYN yn Llandudno, Storiel ym Mangor, Galeri yng Nghaernarfon, Canolfan Grefft Rhuthun yn Ninbych a nifer o leoliadau eraill.

Mae’r stiwdios unigryw i’w canfod ym mhob math o leoliad, rhai wedi’u codi’n benodol, eraill yn siediau mewn gerddi neu ystafelloedd cefn, yng nghefn gwlad ac mewn trefi prysur. Rydych yn siŵr o gael croeso cynnes gan yr artistiaid lle bynnag y bônt a byddwch yn rhan o’r gynulleidfa frwdfrydig sy’n mwynhau’r achlysur blynyddol hwn – a chofiwch, mae’r cyfan oll yn rhad ac am ddim. Mae’r Helfa Gelf yn cael ei chynnal ar bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul ym mis Medi yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd y stiwdios ar agor yn ddyddiol o 11am-5pm. I gael mwy o wybodaeth am yr achlysur, mapiau a manylion am yr artistiaid, cliciwch ar unrhyw un o’r eitemau yn y rhestr ar y chwith.

Social Media