Helfa Gelf

Cofrestru fel artist

Cofrestrwch gyda ni heddiw i arddangos eich gwaith a stiwdio ar wefan Helfa Gelf.

Register

Gan ymaelodi â ni bydd proffil yn cael ei greu, yn galluogi chi i gael tudalen gwefan unigryw I chi’ch hunain (e.e.helfagelf.co.uk/artists/gareth-lawn) i rannu, addasu,  diweddaru a rheoli unrhywbryd.

Nodwch: Os oeddech yn y llyfryn ac ar y wefan flwyddyn dwytha, bydd angen I chi adnewyddu er mwyn sicrhau eich lle yn y digwyddiad eto eleni, ond bydd gwybodaeth eich tualen gwefan yn cael ei drosglwyddo drosodd. 

Aelodau Newydd

Cam 1

Cwblhewch y ffurflen ar y dudalen hon a dewis yr aelodaeth hoffech ei gael, a sut byddwch yn talu. Mae’r holl wybodaeth sy’n cael ei gyflwyno yma yn hollol ddiogel. 

Cam 2

Pan fo’r cais cychwynnol yn llwyddiannus, byddwn yn danfon ebost I’ch croesawy chi ac yn cadarnhau eich aelodath (os yn llwyddiannus dyled dderbyn hwn mwy neu lai yn syth), yna dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr ebost hwn.

Cam 3

Dilynwch y ddolen yn yr e-bost neu drwy ddefnyddio'r ddolen mewngofnodi ar y wefan, rhowch eich enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn mewngofnodi. Dylech nawr fod yn gallu clicio ar eich enw proffil a dechrau ychwanegu a golygu eich proffil.

Cam 4

Pam da’chi yn hapus gyda eich proffeil, gallwch gyhoeddi. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm nesaf at y botwm 'alluogi' (a fydd yn mynd yn wyrdd) . Bydd eich proffil yn cael ei gyhoeddi.


Gan ein bod ni yn wefan ddwyieithog, efallai bydd oedi yn gweld eich tudalen tra ein bod yn sicrhau bod yr holl destun wedi’u gyfieithu, os yn angenrheidiol


Payment Information

Person Paying

Membership Type

ALL the Membership types provide a webpage that can be updated at any time with text and images, plus news of residencies, discounted training and exhibition opportunities. To participate in the Open Studio events you need to register using either the SILVER or GOLD Membership which is available from 7th April until 8th May 2017, these two Memberships include an entry in the Art Trail Brochure. The BRONZE Membership is available throughout the year. 

The SILVER and GOLD memberships are available to purchase from 7th Ebrill to 9th Mai, 2017.

Card Details

Membership Details

By registering or renewing, you are agreeing to Helfa Gelfs Terms & Conditions

Social Media