Helfa Gelf

Cofrestru fel artist

Cofrestrwch gyda ni heddiw i arddangos eich gwaith a stiwdio ar wefan Helfa Gelf.

Register

Bydd cofrestru gyda ni yn creu eich proffil, gan roi gwefan unigryw eich hunain i chi (ee helfagelf.co.uk/artists/gareth-lawn) i rannu, golygu, diweddaru a rheoli ar unrhyw adeg.

Nodyn: Os oeddech yn y llyfryn ac ar y wefan y llynedd, bydd angen i chi MEWNGOFNODI i ailgofrestru.

Ail-Gofrestru Cam 1 Mewngofnodi i'ch cyfrif DEWISWCH YR AELODAETH yr hoffech chi a chwblhau’r taliad. Sylwch fod y Taliad yn ôl Cerdyn Credyd yn unig. Mae popeth a gyflwynir yma yn ddiogel. Cam 2

Bydd manylion chi o flwyddyn ddiwethaf yn cael eu dangos - diweddarwch y rhain os oes angen. Gallwch chi Achub Proffil os oes angen seibiant arnoch.

Pan fyddwch chi'n hapus â'ch manylion a’i fod nhw'n barod ar gyfer cyfieithu, dewiswch

Cyhoeddwch fy Mhroffil.

Cam 3

Pan fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon e-bost croeso i chi (os yn llwyddiannus dylech chi dderbyn hyn bron yn syth).

Cyn i'ch tudalennau gwe alluogi a mynd yn fyw bydd angen eu cyfieithu - gall hyn gymryd hyd at 10 diwrnod. Ar ôl hyn, gallwch chi fewngofnodi i mewn ar unrhyw adeg a diweddaru eich tudalennau gwe ond byddwch chi'n gyfrifol am unrhyw gyfieithiadau pellach.

Aelodau Newydd Cam 1

DEWISWCH YR AELODAETH yr hoffech chi a chwblhau’r taliad. Sylwch fod y Taliad yn ôl Cerdyn Credyd yn unig. Mae popeth a gyflwynir yma yn ddiogel. Cam 2 Llenwch y Ffurflen Gallwch chi Achub Proffil os oes angen seibiant arnoch.

Pan fyddwch chi'n hapus â'ch manylion a’i fod nhw'n barod ar gyfer cyfieithu, dewiswch

Cyhoeddwch fy Mhroffil. Cam 3

Pan fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon e-bost croeso i chi (os yn llwyddiannus dylech chi dderbyn hyn bron yn syth).

Cyn i'ch tudalennau gwe alluogi a mynd yn fyw bydd angen eu cyfieithu - gall hyn gymryd hyd at 10 diwrnod. Ar ôl hyn, gallwch chi fewngofnodi i mewn ar unrhyw adeg a diweddaru eich tudalennau gwe ond byddwch chi'n gyfrifol am unrhyw gyfieithiadau pellach.

Rydyn ni newydd yrru dderbynneb i chi am eich taliad. Os ydych chi'n dal i gael problemau, defnyddiwch y ddolen CYSYLLTU ar y dudalen gartref

Social Media