Helfa Gelf

Artist

Chimera+

 • Mixed Media,
 • Print Making,
 • Jewellery,
 • Textiles

Disgrifiad

Mae 'Chimera' yn grŵp o Artistiaid Tecstilau a sefydlwyd yn 2010, sy'n cwrdd bob pythefnos trwy gydol y flwyddyn.

Mae Chimera + yn cynnwys chwe artist Helfa Gelf flaenorol, sydd wedi dangos eu gwaith fel Eurgain Studio yn ystod y blynyddoedd diwethaf: - Alison Corfield, Jane Jenkins, Moya McCarthy, Pauline Foster, Ronnie White a Sue Gilchrist. Mae 3 artist Chimera ychwanegol yn ymuno â nhw, sef: - Alison Reynolds, Mary Southeran a Susanne Owen.

Mae aelodau Chimera + yn gwneud ystod eang o gelf tecstilau gan ddefnyddio brodwaith periant â llaw, ffeltio gwlyb a sych, gwaith cyfryngau cymysg, lliwio â llaw ac ailgylchu.

Byddant yn arddangos ac yn rhannu ystod eang o dechnegau trwy gydol y penwythnos stiwdio agored.

Byddant yn gwerthu ystod eang o eitemau tecstilau, gan gynnwys lluniau a gemwaith.

Cyfarwyddiadau i stiwdio

Hawdd i'w ddarganfod, ar y briffordd trwy Drelawnyd. O'r dwyrain, cymerwch Gyffordd 31 oddi ar yr A55 a dilynwch arwyddion ar gyfer Dyserth.

Parcio ar strydoedd y pentref a maes parcio bach tua 100m o'r lleoliad.

Gwybodaeth astudiaeth

Addas i deuluoedd Addas i gadair olwyn Parcio gerllaw Toiledau Siadadwr Cymraeg Gwaith ar werth Amrediad pris £1 to £250 Derbyn comisiynau

Manylion Cysylltu & gyfeiriad

Trelawnyd Memorial Hall, London Road, Trelawnyd, Flinshire. LL18 6DN.


01352840948
alison@eurgain.co.uk
https://chimeratextiles.wordpress.com/

Studio Opening Times

September 2018 Times:
Opening Times: 11am - 5pm
 • 7th
 • 8th
 • 9th
 • 14th
 • 15th
 • 16th
 • 21st
 • 22nd
 • 23rd
 • 28th
 • 29th
 • 30th
  Late Friday Opening Days:
  Opening Times: 7pm - 9pm
 • 7th
 • 14th
 • 21st
 • 28th

Alison Corfield - brodwaith peiriant rhydd a gwaith cyfrwng cymysg

Jane Jenkins - cyfrwng cymysg, ffelt a nodwydd, a brodwaith llaw

Moya McCarthy -brodwaith peiriant a llaw

Pauline Foster - ffelt a nodwydd, cyfrwng cymysg a brodwaith peiriant

Ronnie White - Ffelt gwlyb, gwlân naturiol a brodwaith llaw

Sue Gilchrist - lliwio a llaw, a brodwaith llaw

Alison Reynolds - brodwaith llaw a pheiriant, gwaith 3D

Mary Southeran - brodwaith llaw

Susanne Owen - Ffelt nodwydd a brodwaith peiriant

Artists in this group

Alison Corfield

Website
Email

Moya McCarthy

Ronnie White

Suzanne Owen

Jane Jenkins

Alison Reynolds

Mary Sotheran

Pauline Foster

Social Media