Helfa Gelf

Artist

Tara Dean

 • Print Making

Disgrifiad

 Trawsnewid llinellau sy'n cynhyrchu dehongliadau amgen o'r llun gwreiddiol.

Gwybodaeth astudiaeth

Addas i deuluoedd Addas i gadair olwyn Parcio gerllaw Toiledau Siadadwr Cymraeg Gwaith ar werth Amrediad pris £3 - £350 Derbyn comisiynau

Manylion Cysylltu & gyfeiriad

46 Park Street Denbigh Denbighshire LL16 3DD

01745 812465
tara@taradean.co.uk
http://www.taradean.co.uk/

Studio Opening Times

September 2018 Times:
Opening Times: 11am - 5pm
 • 7th
 • 8th
 • 9th
 • 14th
 • 15th
 • 16th
 • 21st
 • 22nd
 • 23rd
 • 28th
 • 29th
 • 30th
  Late Friday Opening Days:
  Opening Times: 7pm - 9pm
 • 7th
 • 14th
 • 21st
 • 28th

Mae fy ymarfer yn archwilio ac arbrofi gyda chanfyddiadau, casglu rhannau! Yn aml dylanwadir ar yr amgylchedd rwyf ynddo. Mae'r delweddau rydw i'n eu cynhyrchu yn troi o amgylch gwerthoedd Argraffiadau Sgrin. Cynhyrchu gwaith a grëwyd gan sawl rhan o'r darganfyddiad gwreiddiol, gan greu collage o elfennau.
Lluniadu yw'r rhan fwyaf dylanwadol o'r gwaith rwy'n ei gynhyrchu. Caiff y llinellau cychwynnol hyn eu haddasu weithiau trwy wahanol ddeunyddiau a phrosesau.
Trawsnewid llinellau a chynhyrchu dehongliadau amgen o'r llun gwreiddiol!
Ar hyn o bryd, gellir gweld fy ngwaith yn Oriel Capel yn Llangollen a The Carriageworks yn Ninbych.

Social Media