Helfa Gelf

Digwyddiadau

Beth sy'n digwydd a phryd

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

What happens and when

Newid Gofod

Newid Gofod

  • Workshop
Medi 15th, 2017 - Medi 15th, 2017

Mae'r sesiwn hon yn ymwneud ag ailgynllunio gofod gan ddefnyddio darluniau/paentiadau, taflunyddion OHP a thechnoleg ddigidol.

Location: Llandudno @Llawn05,
https://changingspacenewidgofod.eventbrite.co.uk
Find out more »
Datgloi Potensial  Digwyddiad Hyfforddi  Cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy ymyriadau celf ystyrlon

Datgloi Potensial Digwyddiad Hyfforddi Cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy ymyriadau celf ystyrlon

  • Workshop
Medi 21st, 2017 - Medi 21st, 2017

- Ystyried argymhellion Adolygiad Charlie Taylor ar gyfer lleihau aildroseddu - Dod â thimau troseddu ieuenctid, swyddogion awdurdodau lleol, addysgwyr, artistiaid a chyrff celfyddydol at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac arbenigedd - Clywed am ymarfer enghreifftiol ar draws y DU, gan gynnwys prosiectau partneriaeth rhwng orielau a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu Ffi £30 (cyfradd gyflawn); £25 Cyfradd aelod sefydliadol Engage a £20 cyfradd aelod hunan-gyflogedig Engage, Helfa Gelf ac AAF

Location: Denbigh Town , Hall Crown Lane, Denbigh . LL16 3TB
http://www.engage.org/event.aspx?id=1749
Find out more »

Social Media