Helfa Gelf

Digwyddiadau

Beth sy'n digwydd a phryd

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

What happens and when

Gwneudi'ch gwefan weithio i chi

Gwneudi'ch gwefan weithio i chi

  • Workshop
Gorff 4th, 2017 - Gorff 4th, 2017

Os oes gennych wefan eisoes neu os ydych yn gwerthu drwy farchnad ar-lein (Etsy, Not on the High Street ayyb), bydd y sesiwn hon yn eich helpu chi i weld lle rydych chi arni ac yn cynnig awgrymiadau a chynghor er mwyn datblygu eich presenoldeb.

Location: Rhyl College, Rhyl.
https://websitegwefan.eventbrite.co.uk
Find out more »
Writing an Artist's Statement

Writing an Artist's Statement

  • Workshop
Gorff 15th, 2017 - Gorff 15th, 2017

Bydd y sesiwn ymarferol hon yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi i ysgrifennu datganiad da, ac yn defnyddio modelau, ymarferion ac adborth gan artistiaid eraill - a'r cyfan mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol.

Location: Ruthin Craft Centre, LL15 1BB
https://writinganartistsstatement.eventbrite.co.uk
Find out more »
Datgloi Potensial  Digwyddiad Hyfforddi  Cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy ymyriadau celf ystyrlon

Datgloi Potensial Digwyddiad Hyfforddi Cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy ymyriadau celf ystyrlon

  • Workshop
Medi 21st, 2017 - Medi 21st, 2017

- Ystyried argymhellion Adolygiad Charlie Taylor ar gyfer lleihau aildroseddu - Dod â thimau troseddu ieuenctid, swyddogion awdurdodau lleol, addysgwyr, artistiaid a chyrff celfyddydol at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac arbenigedd - Clywed am ymarfer enghreifftiol ar draws y DU, gan gynnwys prosiectau partneriaeth rhwng orielau a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu Ffi £30 (cyfradd gyflawn); £25 Cyfradd aelod sefydliadol Engage a £20 cyfradd aelod hunan-gyflogedig Engage, Helfa Gelf ac AAF

Location: Denbigh Town , Hall Crown Lane, Denbigh . LL16 3TB
http://www.engage.org/event.aspx?id=1749
Find out more »

Social Media