Helfa Gelf

Digwyddiadau

Beth sy'n digwydd a phryd.

Rydym yn aros am gyfieithiadau ar gyfer y cynnwys hwn

Find out about some of our Conwy Helfa Gelf Artists

Estyniad i'r cyfnod cofrestru!

Estyniad i'r cyfnod cofrestru!

 • Registration
Ebrill 16th, 2018 - Meh 11th, 2018

As we have no booklet deadlines this year, registrations have been extended and you can now register up to 11th June!


Am nad ydym yn cynhyrchu llyfryn Helfa Gelf eleni, mae'r cyfnod cofnod cofrestru y tro hwn yn hirach nag erioed a gallwch gofrestru tan 11 Mehefin!

Am nad ydym yn cynhyrchu llyfryn Helfa Gelf eleni, mae'r cyfnod cofnod cofrestru y tro hwn yn hirach nag erioed a gallwch gofrestru tan 11 Mehefin!

 • Registration
Ebrill 16th, 2018 - Meh 11th, 2018


Find out more »
Galwad ar Artistiaid o bob Disgyblaeth – Cystadleuaeth Dylunio Poster i Rheilffordd Eryri

Galwad ar Artistiaid o bob Disgyblaeth – Cystadleuaeth Dylunio Poster i Rheilffordd Eryri

Mai 1st, 2018 - Gorff 6th, 2018

Mae Cwmni Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri (FFWHR) yn chwilio am waith sydd wedi ei seilio ar Reilffordd Eryri sy'n dangos naill ai 'Golygfeydd o'r trên' neu ‘Trên o leoliad’. Gall rhain adlewyrchu natur poster rheilffordd traddodiadol neu cewch gymryd golwg fwy cyfoes ar y themâu hynny.


Find out more »
Wrexham Maelor & Chirk Hospital Residency 2018

Wrexham Maelor & Chirk Hospital Residency 2018

 • Residency
Mai 2nd, 2018 - Gorff 21st, 2018

Creative Well is part of BCUHB Arts and Health Programme which uses the talents and professionalism of local practicing artists whiilst giving them the opportunity to gain experience of working in the challenging Acute Hospital environment.


Call for Artists of all Disciplines - Welsh Highland Railway Poster Design Competition

Call for Artists of all Disciplines - Welsh Highland Railway Poster Design Competition

 • Call for Artists
Mai 2nd, 2018 - Gorff 6th, 2018

The Ffestiniog and Welsh Highland Railway Company (FFWHR) are looking for works based on the Welsh Highland Railway that express either 'Views from the train' or 'Train from a location', these can follow the traditional route of a railway poster or a modern take on those themes.


Dechrau gwerthu ar-lein: gweithdai ar-lein

Dechrau gwerthu ar-lein: gweithdai ar-lein

 • Webinar - online
Meh 6th, 2018 - Meh 6th, 2018

Os ydych chi eisiau creu a lansio eich gwefan gyntaf neu eich siop Etsy eich hun ond yn cael eich llethu gan yr holl gwestiynau a phenderfyniadau, dyma'r sesiwn i chi.

Location: gweithdai ar-lein,
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-design-trust-one-day-online-workshop-starting-to-sell-online-wed-6-june-tickets-45416597265
Find out more »
Sgiliau Fideo i artistiaid, rhan 1.

Sgiliau Fideo i artistiaid, rhan 1.

 • Workshop
Meh 8th, 2018 - Meh 8th, 2018

Nod y diwrnod ydy dysgu sut i gynhyrchu ffilm naratif fer amdanoch chi – yr artist.

Location: TAPE music & film, Colwyn Bay.
https://www.eventbrite.com/e/video-skills-for-artists-sgiliau-fideo-i-artistiaid-tickets-45892919959
Find out more »
Cyllid i Artistiaid

Cyllid i Artistiaid

 • Workshop
Meh 13th, 2018 - Meh 13th, 2018

Adnabod amrywiaeth o ffynonellau cyllid, cwblhau ceisiadau am gyllid, rheoli a gwerthuso prosiectau wedi eu hariannu.

Location: Ruthin Craft Centre, LL15 1BB
https://www.eventbrite.com/e/funding-for-artists-cyllid-i-artistiaid-tickets-45892172724
Find out more »
Sgiliau Fideo, golygu ar MACS – rhan 2

Sgiliau Fideo, golygu ar MACS – rhan 2

 • Workshop
Meh 15th, 2018 - Meh 15th, 2018

Location: TAPE music & film, Colwyn Bay.
https://www.eventbrite.com/e/video-skills-for-artists-sgiliau-fideo-i-artistiaid-tickets-45892919959
Sut gall gweithwyr creadigol lwyddo mewn ardaloedd gwledig

Sut gall gweithwyr creadigol lwyddo mewn ardaloedd gwledig

 • Workshop
Meh 16th, 2018 - Meh 16th, 2018

Yn y seminar byw hwn byddwn yn bwrw golwg ar yr heriau a chyfleoedd, yn arbennig ar gyfer gweithwyr creadigol mewn ardaloedd cefn gwlad

Location: Galeri Doc Victoria , Caernarfon . LL55 1SQ
https://www.eventbrite.com/e/how-creatives-can-succeed-in-rural-areassut-mae-modd-i-weithwyr-creadigol-lwyddo-mewn-ardaloedd-tickets-45694411214
Sgiliau Fideo, dangos ffilm - rhan 3

Sgiliau Fideo, dangos ffilm - rhan 3

 • Workshop
Meh 22nd, 2018 - Meh 22nd, 2018

Location: TAPE music & film, Colwyn Bay.
https://www.eventbrite.com/e/video-skills-for-artists-sgiliau-fideo-i-artistiaid-tickets-45892919959

Social Media