Helfa Gelf

Cymorth

Y lle i fynd am help a chymorth gyda'ch tudalen proffil. 

Rydych wedi cofrestru & wedi mewngofnodi, beth nesaf?

Amser i gwblhau manylion am eich hunain, eich celf ac i arddangos delweddau eich gwaith.

Unwaith rydych chi wedi mewngofnodi mi fydd 4 gofod ble y gallwch ychwanegu manylion amdan eich hunain ac eich gwaith celf. Penawdau’r gofodau yw: “You and your art” (y tudalen sydd yn agor pan yn mewngofnodi), “Your workspace”, “Artwork”, “Big Biography”. 

"You and Your Art"  - Yma, mae blwch gyda'r teitl "Studio Description (Website)". Mae hn yn baragraff am eich techneg, beth sydd yn eich hysbrydoli, y cyfrwng rydych yn ei ddefnyddio....... dyma amlinelliad am eich gwaith - cofiwch fod gennych llawer mwy o le i ysgrifennu ac ymhalaethu yn "Big Biography".  Yna, mae dau flwch arall -  "Studio Description Silver" a "Studio Description Gold".  Mae gan rhain cyfyngiad cyfrif o eiriau (100  Arian a 300 Aur) ac ar gyfer ferswin byrach o'r wybodaeth yn y blwch "Studio Description (Website)".

Os welwch ar yr ochr dde o'r blychau hyn, mae cyfrifiad - sydd yn eich hysbysebu o'r nifer o gymeriadau sydd ar ôl i'w ddefnyddio.  

Yn y penawd nesaf "Your workspace". Dyma ble rydych yn ychwanegu cyfarwyddiadau i'ch stiwdio neu gofod rydych yn ei rannu. Dim ond dau flwch ysgrifen sydd yn y rhan yma. "Directions to Studio (Website)", eto heb cyfyniad cyfrifiad. Ond mae gan y blwch "Directions to Studio (Print Brochure)" cyfyniad o 100 gymeriadau ar gyfer Arian ac Aur, dyma ble mae gwybodaeth byrach am sut i ffeindio eich stiwdio.Mae rhan fwyaf o ywelwyr yn ymweld a'r gwefan yn ogystal a edrych yn y llyfryn er mwyn ffeindio allan rhagor o wybodaeth am yr artistiaid.  

Uwchlwytho o’ch teclyn

Uwchlwytho o’ch teclyn

Cliciwch “+ Ychwanegu delwedd” i ychwanegu eich delweddau

Cliciwch “+ Ychwanegu delwedd” i ychwanegu eich delweddau

Uwchlwytho eich Gwaith Celf

O dan y teitl “Gwaith Celf”, gwelwch adran “Delwedd Nodweddol” a “Galeri”. Bydd y ‘Delwedd Nodweddol” yn cael ei ddefnyddio fel y delwedd fydd yn ymddangos ar y Tudalen Artist. 

I Uwchlwytho delweddau o’ch cyfrifiadur neu o’ch teclyn, cliciwch y botwm “+Ychwanegu delwedd, a dsigwyl I’r neges ymddangos. Yng nghornel chwith y neges honbydd botwm “Uwchlwytho ffeil”, weler delwedd.

Trafferth yn Uwchlwytho  Delweddau?

Sicrhewch bod y ffeil darddiad rydych yn ceisio ei uwchlwytho o’ch teclyn yn llai na 2MB mewn maint. Y fformatiau rydym ni yn ei gynghori ei ddefnyddio yw jpg neu png. Tydym ni ddim yn cefnogi ffeiliau fidio.

Casgliad o’ch gwaith yw’r galeri, fydd yn chwyddo mewn ‘pop-up lightbox’ unwaith mae’r delweddau wedi’i uwchlwytho. Gallwch ychwanegu cyn gymaint o ddelweddau i’r galeri a hoffech.


** Sylwer : Os ydych yn cymryd rhan yn y Stiwdios Agored eleni, y brif ddelwedd fod y ddelwedd a ddefnyddir yn y llyfryn oni nodir yn wahanol **

Ail-drefnu eich Galeri delweddau

Ail-drefnu eich Galeri delweddau

Ail-drefnu eich Galeri Delweddau

Gallwch symud eich delweddau o fewn y galeri yn ddigon hawdd. Gallwch wneud hyn drwy clicio ar y 4 dot yng nghornel top ochr dde o flwch “Galeri”. Beth sydd wedi’i bwysleisio yn yr sgrinshot gyferbyn a wedi’i tanlinellu mewn coch. Gallwch ail-drefnu’r delweddau fel y mynwch. 


Newid Dwyieithrwydd

Newid Dwyieithrwydd

Dwy-Ieithog

Mae eich tudalen yn hollol ddwy-ieithog.

Pan yn mewngofnodi, bydd y wefan yn Saesneg yn yr adran adolygu. Er mwyn galluogi’r Cymraeg, cliciwch ar y linc "Welsh - U.K.". Fe welwch chi hwn o dan y teitl “Rhagolwg Byw”, weler y delwedd.

I sicrhau eich bod chi yn adolygu yr adrannau “Cymraeg”, bydde nhw nawr yn dangos “cy_gb” uwchben y yr adran adolygol ( yn hytrach na “en_gb”). Mae rhai adrannau yn gwbl ddwy-ieithog ar eich cyfer e.e. “Categoriau” ac unrhyw swits/llithrydd i ddynodi os ydych yn “Derbyn Comisynnau” neu os ydych yn “Addas i Deuluoedd” a.y.y.b. 

Galluogi'r Erich Tudalen

Galluogi'r Erich Tudalen

Rwyf wedi llenwi’r holl fanylion i fewn, wedi’i safio, ond methu gweld fy nhudalen…..

Gwnewch yn siwr eich bod chi wedi newid y llithrydd i ddweud "Galluogi"(Enable) nes ei fod yn dangos yn wyrdd. Mae'r llithrydd i’w weld o dan y maes "Dyddiad Darfod" ar eich tudalen ar ôl ichi mewngofnodi.

Sicrhewch nad oes dyddiad neu amser yn y maes "Dyddiad Darfod", a bod "Dyddiad Gosod" yn ddyddiad ac yn amser cyfredol.

Trafferth Mewngyfnodi?

•   Ymwelwch a’r dudalen mewngyfnodi: http://helfagelf.co.uk/account...

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, neu bod eich cyfrniair ddim yn gweithio i fewngyfnodi, yna ymwelwch a’r dudalen trouble logging in/reset password page a dilyn y cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda. Os nid yw'r linc yn gweithio, gallwch ei gopio i'r 'browser'.


Cyfeiriad a Pin Map

O dan y paned "Eich Lle Gwaith", mae myna ddewis i ychwanegu cyfeiriad each stiwdio, a channel pin ar y map. Byrd hen yn ymddangos ar each tudalen artist, yn  o gystal ac ar in tudalen, "Llwybr Artistiaid".

Pan wedi cwblhau y llinell gents o'r cyfeiriad, fe fydd y system yn deallt beth rydych yn cease ei ysgrifennu a chynnig cyfeiriadau ichi gan each high chi i lenwi weddill y ffurflen i fun yn awtomatig. Mi gall offer ichi i "ran each lleoliad cyfredol" yn automatic(dibynnol ar y teclyn a'r 'browser' rydych yn ei ddefnyddio), mi faddy hyn yn helpu chi i leoli'r pin ar y map.

 

Ychwanegu eich Cyfeiriad

Yhwanegu eich Cyfeiriad a Pin Map

Social Media