Helfa Gelf

Cymorth

Y lle i fynd am help a chymorth gyda'ch tudalen proffil.

We are just getting our revised Welsh and English HELP text organised.  If you have any problems please use the CONTACT tab on the homepage or refer to the English text whilst we arrange a translation.

Uwchlwytho eich Gwaith Celf

O dan y teitl “Gwaith Celf”, gwelwch adran “Delwedd Nodweddol” a “Galeri”. Bydd y ‘Delwedd Nodweddol” yn cael ei ddefnyddio fel y delwedd fydd yn ymddangos ar y Tudalen Artist.

I Uwchlwytho delweddau o’ch cyfrifiadur neu o’ch teclyn, cliciwch y botwm “+Ychwanegu delwedd, a dsigwyl I’r neges ymddangos. Yng nghornel chwith y neges honbydd botwm “Uwchlwytho ffeil”, weler delwedd.

Trafferth yn Uwchlwytho  Delweddau?

Sicrhewch bod y ffeil darddiad rydych yn ceisio ei uwchlwytho o’ch teclyn yn llai na 2MB mewn maint. Y fformatiau rydym ni yn ei gynghori ei ddefnyddio yw jpg neu png. Tydym ni ddim yn cefnogi ffeiliau fidio.

Casgliad o’ch gwaith yw’r galeri, fydd yn chwyddo mewn ‘pop-up lightbox’ unwaith mae’r delweddau wedi’i uwchlwytho. Gallwch ychwanegu cyn gymaint o ddelweddau i’r galeri a hoffech.


** Sylwer : Os ydych yn cymryd rhan yn y Stiwdios Agored eleni, y brif ddelwedd fod y ddelwedd a ddefnyddir yn y llyfryn oni nodir yn wahanol **

Ail-drefnu eich Galeri Delweddau

Gallwch symud eich delweddau o fewn y galeri yn ddigon hawdd. Gallwch wneud hyn drwy clicio ar y 4 dot yng nghornel top ochr dde o flwch “Galeri”. Beth sydd wedi’i bwysleisio yn yr sgrinshot gyferbyn a wedi’i tanlinellu mewn coch. Gallwch ail-drefnu’r delweddau fel y mynwch.


Dwy-Ieithog

Mae eich tudalen yn hollol ddwy-ieithog.

Pan yn mewngofnodi, bydd y wefan yn Saesneg yn yr adran adolygu. Er mwyn galluogi’r Cymraeg, cliciwch ar y linc "Welsh - U.K.". Fe welwch chi hwn o dan y teitl “Rhagolwg Byw”, weler y delwedd.

I sicrhau eich bod chi yn adolygu yr adrannau “Cymraeg”, bydde nhw nawr yn dangos “cy_gb” uwchben y yr adran adolygol ( yn hytrach na “en_gb”). Mae rhai adrannau yn gwbl ddwy-ieithog ar eich cyfer e.e. “Categoriau” ac unrhyw swits/llithrydd i ddynodi os ydych yn “Derbyn Comisynnau” neu os ydych yn “Addas i Deuluoedd” a.y.y.b.

Rwyf wedi llenwi’r holl fanylion i fewn, wedi’i safio, ond methu gweld fy nhudalen…..

Gwnewch yn siwr eich bod chi wedi newid y llithrydd i ddweud "Galluogi"(Enable) nes ei fod yn dangos yn wyrdd. Mae'r llithrydd i’w weld o dan y maes "Dyddiad Darfod" ar eich tudalen ar ôl ichi mewngofnodi.

Sicrhewch nad oes dyddiad neu amser yn y maes "Dyddiad Darfod", a bod "Dyddiad Gosod" yn ddyddiad ac yn amser cyfredol.

Trafferth Mewngyfnodi?

•   Ymwelwch a’r dudalen mewngyfnodi: http://helfagelf.co.uk/account...

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, neu bod eich cyfrniair ddim yn gweithio i fewngyfnodi, yna ymwelwch a’r dudalen trouble logging in/reset password page a dilyn y cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda. Os nid yw'r linc yn gweithio, gallwch ei gopio i'r 'browser'.


Cyfeiriad a Pin Map

O dan y paned "Eich Lle Gwaith", mae myna ddewis i ychwanegu cyfeiriad each stiwdio, a channel pin ar y map. Byrd hen yn ymddangos ar each tudalen artist, yn  o gystal ac ar in tudalen, "Llwybr Artistiaid".

Pan wedi cwblhau y llinell gents o'r cyfeiriad, fe fydd y system yn deallt beth rydych yn cease ei ysgrifennu a chynnig cyfeiriadau ichi gan each high chi i lenwi weddill y ffurflen i fun yn awtomatig. Mi gall offer ichi i "ran each lleoliad cyfredol" yn automatic(dibynnol ar y teclyn a'r 'browser' rydych yn ei ddefnyddio), mi faddy hyn yn helpu chi i leoli'r pin ar y map.

 

Social Media