Helfa Gelf

Stiwdios Agored yn yr Oes Ddigidol

Published: 30.05.2018

Mae digwyddiad stiwdios agored hynod boblogaidd a hirhoedlog yng Ngogledd Cymru yn gwneud ymdrech fawr i wneud y mwyaf o gyfleoedd newydd yr oes ddigidol.

Dros y misoedd nesaf, bydd Helfa Gelf yn dargyfeirio mwy o adnoddau ac egni i hyrwyddo artistiaid a gweithgareddau'r digwyddiad ar-lein.

Mae Helfa Gelf yn rhwydwaith anhygoel o artistiaid a chrefftwyr hynod o amrywiol sy'n dod at ei gilydd yn nigwyddiad stiwdios agored mwyaf Gogledd Cymru, a gynhelir ym mis Medi bob blwyddyn. Ond nid y digwyddiad ei hun yw diwedd y stori. Mae Helfa Gelf hefyd yn trefnu rhaglen hynod boblogaidd gydol y flwyddyn, i artistiaid ac ymwelwyr, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol, sesiynau hyfforddi, cyfleoedd preswyl ac arddangosfeydd. Am ffi flynyddol fechan, mae pob aelod yn cael ei restru yng nghyfeiriadur ar-lein y digwyddiad – ynghyd â delweddau cysylltiedig y gellir eu gweld trwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn golygu nad oes angen i artistiaid fod yn gyfrifol am eu gwefannau eu hunain. Mae nifer o grwpiau a stiwdios cyfun hefyd yn defnyddio Helfa Gelf i ymwneud â'r cyhoedd.

Yn cael ei gynnal eleni am y 13eg tro, mae digwyddiad stiwdios agored Helfa Gelf wedi goroesi cyfnod o newid sylweddol ym maes y diwydiannau creadigol a'r byd cyfryngol. Ar un adeg, papurau newydd lleol a chenedlaethol oedd prif ffynhonnell ein gwybodaeth; bellach rydym yn derbyn newyddion drwy ffrwd gyson o negeseuon electronig ar ein dyfeisiau digidol.

Felly, mae tîm Helfa Gelf wedi penderfynu ymwneud yn llawn â'r oes ddigidol a buddsoddi adnoddau ac ymdrechion ychwanegol er mwyn sicrhau bod artistiaid y cynllun yn dod i amlygrwydd ar-lein.

Cyn nawr, byddem yn cynhyrchu llyfryn print ar gyfer y digwyddiad stiwdios agored, ond byddai hwnnw'n heneiddio'n rhy fuan. Bellach, a ninnau wedi penderfynu symud popeth i'r parth ar-lein, gallwn ganolbwyntio ar gynhyrchu deunydd o'r radd flaenaf i'r wefan, ac ar gysylltu trwy gyfryngau cymdeithasol a datblygu cymuned ffyniannus a gweithredol.

Mae'r newid positif hwn yn galluogi i dîm Helfa Gelf rannu a chyhoeddi cynnwys ein cymuned talentog o artistiaid bob wythnos o'r flwyddyn. Mae'r newid i ddigidol hefyd yn caniatáu i ddeunydd marchnata lifo o wythnos i wythnos, ac fe fydd gan aelodau gyfle i rannu eu newyddion a chymryd rhan ym menter newydd 'Ffocws ar Aelodau'.

Wedi dweud hynny oll, nid yw'r cyfrwng print yn gelain! Byddwn yn dal i gynhyrchu taflen syml, er mwyn cyfeirio pobl at ein presenoldeb ar-lein, lle gallan nhw weld dyddiadau, manylion, cyfarwyddiadau i stiwdios a defnyddio'r rheiny i gynllunio eu hymweliad. (Bydd yna straeon arbennig am ein hartistiaid hefyd, mwy o newyddion, ac eitemau newidiol eraill gydol y flwyddyn - bydd Helfa Gelf yn rhyw fath o stiwdio agored rithwir gydol y flwyddyn!)

Dywedodd Rachel Rosen, cydlynydd newydd Helfa Gelf, "Mae gan Helfa Gelf botensial i fod yn blatfform gyda’r pwysicaf i artistiaid yng ngogledd Cymru. Rydym yn dîm bach - o wirfoddolwyr gan mwyaf - ac mae hi'n bwysig felly ein bod yn defnyddio ein hadnoddau'n ddoeth. Ac fe allwn wneud hynny trwy ddefnyddio pŵer y cyfryngau digidol i gyrraedd mwy o bobl. Â llawer iawn o ddelweddau gwych o’r gwaith celfyddydol a’r stiwdios, mae'n ffordd berffaith o gyfathrebu a rhoi gwybod i bobl am y wefan ac am ein digwyddiadau. Mae hwn yn adeg cyffrous i fod yn rhan o Helfa Gelf."

Mae Helfa Gelf ar hyn o bryd yn cofrestru ac yn adnewyddu aelodau ar gyfer digwyddiad stiwdios agored mis Medi 2018...

...cafodd y cyfnod cofrestru ei estyn tan 11 Mehefin...

...am nad oes angen argraffu'r llyfryn print eleni. Mae'r cynllun aelodaeth sylfaenol yn costio £35, mae cymryd rhan yn y digwyddiad stiwdios agored, gyda hyrwyddo pellach, yn costio £70 i unigolion neu isafswm o £120 i grwpiau.

Byddwn hefyd yn rhoi mwy o fanylion yn fuan am ein cynlluniau marchnata ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Tîm Helfa Gelf

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.helfagelf.co.uk

Cysylltwch â media@helfagelf.co.uk neu Rachel (Cydlynydd) rachel@helfagelf.co.uk.

Pagination

Social Media