Helfa Gelf

Preifatrwydd

Yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 rydym wedi adolygu ein polisi ar gasglu a storio data.

Nodwch os gwelwch yn dda na fyddwn yn storio unrhyw ddata amdanoch chi ar wahân i'r hyn sydd i'w weld ar eich tudalen we, ac na fyddwn yn rhannu'r wybodaeth honno ag unrhyw drydydd part.

Byddwn yn storio'ch wybodaeth ar ein rhestr bostio fel y gallwn barhau i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau yn y dyfodol. Mae gennych hawl i ddad-danysgrifio unrhyw bryd ac mae'r cyfarwyddiadau er mwyn gwneud hynny'n amlwg ar waelod pob ebost. Cofiwch, fodd bynnag, na fyddwch yn derbyn gwybodaeth bwysig am ein sefydliad a'r cyfleoedd a gynigwn os byddwch yn dad-danysgrifio yn ystod cyfnod eich cofrestriad.

Os bydd gennych chi gwestiynau o unrhyw fath am y polisi hwn, cysylltwch â info@helfagelf.co.uk.

Social Media