English

Helfa Gelf

Cofrestru ar agor mis Mawrth
Helfa Gelf 2019

AELODAETH ARTIST GOGLEDD CYMRU & STIWDIO AGORED

Ffioedd Cofrestru ac Ymaelodi 2019
Artist Unigol: £100
Aelodaeth Grŵp: £90 per artist
Aelodaeth Myfyriwr (18-24 oed) : Free

Manteision Aelodaeth

  1. Cymryd rhan yn nigwyddiad Stiwdios Agored Helfa Gelf 2019
  2. Cofnod yn Nghyfeirlyfr Artistiaid Helfa Gelf 2019, a tudalen unigol ar wefan newydd yr Helfa Gelf
  3. Mynediad i hy orddiant gymorthdaledig sy'n manylu ar allu digidol *
  4. Mynediad i arddangosfeydd, ffeiriau a phreswylfeydd mae'r Helfa Gelf yn hyrwyddo a chefnogi
  5. Mentora, rhwydweithio a chyfleoedd ar gyfer cydweithio
  6. Hyrwyddo trwy'n cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Instagram, Facebook a Trydar

* Yn amodol ar gyllid

Dyddiadau Stiwdios Agored

Gwynedd:
11fed, 12fed, 17fed, & 18fed o Awst

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint & Wrecsam:
14eg, 15fed, 21ain, & 22ain o Medi

Am mwy o wybodaeth weld Facebook ac Instagram

facebook instagram twitter