Helfa Gelf

Galwad ar Artistiaid o bob Disgyblaeth – Cystadleuaeth Dylunio Poster i Rheilffordd Eryri

May 1st, 2018 - Jul 6th, 2018

Mae Cwmni Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri (FFWHR) yn chwilio am waith sydd wedi ei seilio ar Reilffordd Eryri sy'n dangos naill ai 'Golygfeydd o'r trên' neu ‘Trên o leoliad’. Gall rhain adlewyrchu natur poster rheilffordd traddodiadol neu cewch gymryd golwg fwy cyfoes ar y themâu hynny.Social Media